צור טלקר, שקרים של המערכת

...

רוצים להיות הראשונים שמגיבים?

רוצים לשאול, להגיב או להוסיף משהו?